Plan dnia

6.30 – 8.15  Schodzenie się dzieci do Żłobka

                 – zabawy indywidualne według inwencji dziecka pod opieką opiekunki

                 – zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem

                 – prace porządkowe w sali

8.15 – 8.30  Przygotowanie do śniadania

                 – zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

8.30 – 9.00  Śniadanie

                 – karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

                 – uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

                 – czynności higieniczno-sanitarne po posiłku

9.00 – 10.00  Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez zajęcia

                     z całą grupą

                 – zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej,

                   przyrodniczej, plastycznej, muzycznej i społecznej

                 – zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne

10.00  – drugie śniadanie

10.20 – 11.30  – Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez zajęcia

                     z całą grupą

                 – zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej,

                   przyrodniczej, plastycznej, muzycznej i społecznej

                 – zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne

                 – zabawy dowolne dzieci

11.30 – 12.00  Obiad (II danie)

                 – karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

                 – uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

12.10 -13.50  Poobiedni odpoczynek, relaks lub drzemka

                 – słuchanie muzyki relaksacyjnej

                 – czytanie przez nauczyciela wybranych bajek

                 – słuchanie nagrań bajek z płyt CD

13.50 – 14.00  Przygotowanie do obiadu (zupka)

                 – zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

14.00 – 14.30  Obiad – Zupka

                 – umiejętność samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

14.30 – 17.00  Zabawy popołudniowe

                 – zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

                 – zajęcia o charakterze wychowawczym

                 – pobyt na świeżym powietrzu (jeśli pogoda pozwoli)

                 – wspólne sprzątanie sali

                 – rozchodzenie się dzieci do domów